Balva "Gada investors"

“Gada investors” ir Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla (LatBAN) un Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas (LVCA) iniciatīva, kas dibināta 2015. gadā ar mērķi godināt investorus un darījumu konsultantus, kā arī ilggadējos nozares atbalstītājus, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas investīciju vides un uzņēmējdarbības attīstībā.

Balvas "Gada Investors 2019" nomināciju uzvarētāji

Privāto investoru sektorā

Gada perspektīvākā investīcija

Uldis Ūsītis, Guntars Stabulnieks, Juris Birznieks par investīciju VividTech

Gada videi draudzīgākā investīcija

Kārlis Babulis, Jānis Grīnbergs par investīciju "Fertilizer Group"

Gada nozares atbalstītājs

"TechHub Rīga" par ilggadēju investīciju vides atbalstu un jaunuzņēmumu kopējās mājas veidošanu

Juridisko un institucionālo investoru sektorā

Gada investīcija

Karma Ventures, Practica Capital, SuperAngel, Imprimatur Capital, Revo Capital par investīciju Sonarworks

Gada finanšu konsultants

Callidus Capital

Gada juridiskais konsultants

Cobalt

Gada nozares atbalstītājs

Gatis Eglītis, Reinis Znotiņš par atbalstu Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu grozījuma izstrādē un citu riska un privātā kapitāla nozarei svarīgu jautājumu risināšanā