Ar finanšu instrumentiem stimulēs interesi par Latviju

Опубликовано latban.aivis.pavlovs - чт, 07/27/2017 - 11:37

Par 15 miljonu eiro pārvaldītājiem nule izvēlēti trīs riska kapitāla fondi – ‘Komercializācijas reaktors’, ‘Lattelecom Technology’ un ‘BuildIt’ akselerators no Igaunijas. Latvijai veiksmīga šāda konkursa norise ir izdevusies pirmajai no Baltijas valstīm. Kopumā tika iesniegti septiņi pieteikumi. Ekonomikas ministrija (EM) kā viena no procesa virzītājām ir gandarīta par paveikto.

"EM ir viena no tām institūcijām, kas uzskata - riska kapitāla instrumenti un startup vides pilnveidošana ir ļoti būtisks tautsaimniecības attīstīšanas instruments. Tieši tāpēc mani arī personīgi interesē visas aktivitātes, kas veicina Rīgas tapšanu par tādu vietu, kur uzsākt uzņēmējdarbību un veidot startup uzņēmumu. Akcelerācija bija iztrūkstošais elements. Man ir prieks, ka konkurss ir noslēdzies ar trīs tādu fondu pārvaldnieku uzvaru, ar kuriem potenciāli varam noslēgt līgumu," saka Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

Kopumā konkursā piedalījās septiņas profesionāļu apvienības, kas pretendēja uz akcelerācijas fonda pārvaldītāja statusu. "Kad gatavojām noteikumus, cerējām, ka būs pietiekams skaits labu piedāvājumu, bet bija arī bažas, jo šis ir pilnīgi jauns instruments. Baidījāmies, ka nepietiks kvalitatīvu konkursa dalībnieku. Taču esam atlasījuši trīs ļoti labus pretendentus," stāsta R. Aleksejenko.

Jautāts, kur slēpjas trīs potenciālo pārvaldnieku pārākums, viņš atbild – komandā! "Otrs svarīgākais aspekts – paldies ALTUM - šoreiz ļoti augstā līmenī tika izdarīta faktu pārbaude. Tas nozīmē, ka izvēlēto pretendentu projektos ir ne tikai solījumi, kas būs nākotnē, bet arī fakti un pierādījumi, ka komandas ir spējīgas piedāvāto stratēģiju ieviest."

Ja lēmumu par konkursa norisi neviens nepārsūdzēs, tad pavisam drīz ar izvēlētajiem fondu pārvaldniekiem tiks noslēgti līgumi un tie gaidīs piesakāmies idejas. Kas ir nākamie soļi no EM? "Mērķis ir panākt to, ka Rīgā startupu ietekme uz tautsaimniecību kļūst daudz lielāka. Mērķa ieviešanai ir vairākas aktivitātes, kas ir saistītas ar finanšu pieejamību. Latvija, Rīga un pat Baltijas valstis kopā ir pārāk mazs tirgus, lai šeit ienāktu lieli ārzemju riska kapitāla fondi. Tāpēc atbalsts vietējā mērogā ir ļoti svarīgs. Turklāt riska kapitāla un starta uzņēmumu vide ir jāpadara ērta un viegli izmantojama tiem investoriem, kas vēlas šeit strādāt. Tas izpaužas gan kā atbalsta mehānisms Jaunuzņēmumu likuma ietvaros, gan specifiski atbalsta mehānismi jaunu produktu izstrādei, gan arī kā vienkāršota likumdošana. Vēl viens bloks ir saistīts ar regulējošās sistēmas kvalitātes latiņas celšanu, lai Latvija būtu labākais investoru gala mērķis. Institūcijām, kas ir iesaistītas tirgus uzraudzībā, piemēram, FKTK,  ir jābūt ar ļoti augstu profesionālo izpratni par jaunākajām tendencēm un jāspēj darboties ļoti efektīvi tirgū, kas strauji attīstās, sabalansējot drošību ar iespēju eksperimentēt un izstrādāt jaunus risinājumus. Tas skar arī likumdevējus, lai valsts puse saprastu, ka riska kapitāls ir ļoti specifiska un sarežģīta lieta, bet vienlaicīgi arī ļoti svarīga tautsaimniecības attīstībai," darāmo iezīmē R. Aleksejenko.   

Raksta autors: Labs of Latvia

Теги

Деятельность LatBAN

Trešdien, 18. janvārī, Rīgas Biznesa Skolā norisinājās biedrības ‘Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls’ ( L...
18. janvārī, Rīgas Biznesa skolā norisināsies ikmēneša Investīciju sesija, kuras laikā sešiem eksper...
Biedrība “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” ir izsludinājusi pieteikšanos uz 2017. gada pirmo Investīci...
Trešdien, 23. novembrī, Rīgas Biznesa skolā norisināsies ikmēneša Investīciju sesija, kuras laikā se...
4. novembrī norisināsies biedrības „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” rīkotais ikmēneša Investīciju ses...
Trešdien, 19. okrobrī, Rīgas Biznesa Skolā norisinājās biedrības ‘ Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls ’ (...
Trešdien, 19. oktobrī, Rīgas Biznesa skolā norisināsies ikmēneša Investīciju sesija, kuras laikā seš...
Trešdien, 21. septembrī, Rīgas Biznesa Skolā norisinājās biedrības ‘ Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls ’...
Trešdien, 21. septembrī, Rīgas Biznesa skolā norisināsies ikmēneša Investīciju sesija, kuras laikā s...
Atlikusi nedēļa, līdz noslēgsies pieteikšanās „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” ikmēneša Investīciju s...

Новости отрасли

Открыт прием заявок на международный конкурс стартап-проектов "BizTech BSU StartUp Contest", который...
Attīstības finanšu institūcija ALTUM līdz trim miljoniem eiro palielinājusi finansējumu, kas pieejam...
Biedr ī ba “ LatBAN ” kop š 2014. gada pavasara katru m ē nesi organiz ē Invest ī ciju sesijas, kur...
Latvijas Priv ā t ā un Riska kapit ā la asoci ā cija (LVCA) un Latvijas Biznesa E ņģ e ļ u T ī kls (...
Latvijas Priv ā t ā un Riska kapit ā la asoci ā cija (LVCA) un Latvijas Biznesa E ņģ e ļ u T ī kls (...