Failiem.lv piesaista investīcijas un plāno attīstīt uzņēmējdarbību ārpus Latvijas

Pievienots latban.aivars.sablis Pie, 09/25/2015 - 14:12

Failiem.lv ir noslēdzis investīciju līgumu, piesaistījis gan finanšu līdzekļus, gan partnerus darbības un produktu groza paplašināšanai, kas ļaus īstenot uzņēmuma mērķus un attīstīt biznesu gan Latvijā, gan eksportā, saistībā ar datu un programmatūras  uzglabāšanas iespējām elektroniskajā vidē.

Investīciju piesaisti ir sekmējusi dalība biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” organizētās Investīciju sesijās un konsultācijas ar organizācijas pārstāvjiem.

Failiem.lv plāno attīstīt failu serveru nomas pakalpojumus http://serveri.failiem.lv , kā arī turpināt attīstīt datu glabāšanas un programmatūras nomas pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tiks attīstīti esošie produkti un ieviesti inovatīvi risinājumi.

Uzņēmuma izstrādātais rīks http://failiem.lv/filebox , ļauj uzņēmumiem ievietot “Failiem.lv” viņu mājas lapā, jebšu nodrošināt ērtu un vienkāršu failu saņemšanu no klientiem, piemēram, tipogrāfijām vai mediju uzņēmumiem.

Uzņēmuma pamatkapitāls ir palielināts līdz 1’000’000 eur.

Piesaistītie finanšu un biznesa partneri ir latviešu uzņēmēji: Jānis Viklis, Failiem.lv dibinātājs: “Esmu gandarīts, ka Failiem.lv komandai ir izdevies piesaistīt investorus un partnerus no latviešu vidus. Piesaistītie līdzekļi dos iespēju straujāk iekarot ne tikai Latvijas, bet arī starptautisko tirgu, īstenojot vairākas jaunas ieceres.”

Biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” valdes loceklis Juris Birznieks: “Priecē, ka Latvijā cilvēki ar kapitāla iespējām un pieredzi, ir gatavi iesaistīties un atbalstīt inovatīvus latviešu biznesa projektus ar eksporta potenciālu, tādā veidā ceļot Latvijas ekonomiku kopumā. Ceru, ka ar vien vairāk pieredzējušie, turīgie uzņēmēji pieņems lēmumu kļūt par privātiem investoriem, vairojot savu un citu labklājību.”

Šobrīd biedrībā „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” darbojas vairāk kā 40 investori. Biedrība organizē ikmēneša Investīciju sesijas, kurās ikmēnesi 6 biznesa projekti klātienē tiekas ar privātiem investoriem, lai piesaistītu investīcijas.

http://failiem.lv  un http://files.fm  ir datu apmaiņas, glabāšanas un publicēšanas serviss uzņēmumiem, profesionālajiem un privātajiem lietotājiem, kas sācis savu darbību 2008. gadā. Uz doto brīdi, Failiem.lv ir vairāk par 150 tūkstošu reģistrētu lietotāju un virs 700’000 apmeklētāju vīzītēm mēnesī, no kurām ⅔ ir no Latvijas un 1/3 no visas pasaules..

LatBAN aktivitātes

Šodien iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros svin ī g ā ceremonij ā apbalvoti investori par 2017...
Iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros ir atkl ā ti pretendenti uz balv ā m par p ē rn ā gada sek...
Latvijas priv ā t ā un juridisk ā sektora investoriem l ī dz tre š dienai, 13. decembrim (ieskaitot)...
Š.g. 19. - 20. oktobrī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas...
LatBAN aicina biznesa projektu autorus pieteikties ikmēneša Investīciju sesijai līdz 10. septembra p...
Digital Freedom Festival sadarbībā ar biedrību Latvijas Biznesa enģeļu tīkls (LatBAN) izsludina piet...
Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls (LatBAN), atzīmējot savu trīs gadu jubileju, organizē pirmo investoru...
30. maijā norisināsies LatBAN Investīciju sesija, kuras ietvarā būs iespēja, ne tikai piesaistīt fin...
š.g. 07.-08.aprīlī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas Bizn...
' Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkls ' (LATBAN) marta investīciju sesijā prezentēti seši projekti - PomoD...

Nozares jaunumi

13. jūnijā oficiāli tika atklāts Latvijas akcelerācijas fonds Overkill Ventures. Overkill Ventures i...
GDPR jeb ES vispārīgā datu aizsardzības regula ir spēkā gandrīz divus mēnešus. Pagaidām skaļu pārkāp...
Līdz 6.martam ikvienam Latvijas uzņēmējam un ideju autoram ir iespēja pieteikt savu sociālās inovāci...
Līdz 29. aprīlim iespējams pieteikties dalībai pasaulē vadošajā videi draudzīgo biznesa ideju konkur...
ABOUT THE DEEP TECH START-UP COMPETITION: The Deep Tech Start-up Competition is established as a pos...