ALTUM un LatBAN pilotprojekta ietvaros uzsākts pirmais kopfinansējums

Pievienots latban.aivars.sablis Cet, 07/14/2016 - 02:39

Biedrība ‘Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls’  (LatBAN) un Attīstības finanšu institūcija ALTUM veiksmīgi īstenotā pilotprojekta ietvaros ir uzsākts pirmais kopfinansējums – pirmais uzņēmums, kas ir saņēmis kopfinansējumu, ir ‘STROPS Technologies’.

Šī uzņēmuma ietvaros radīts projekts ‘STROPS AVS’ – unikāls videonovērošanas risinājums, kas ar šīs platformas palīdzību ļauj atrisināt visdažādāko nozaru drošības jautājumus citiem nepieejamās vietās.

Projekta ‘STROPS AVS’ autors ir Normunds Stepāns, kurš investoriem to prezentēja LatBAN janvāra Investīciju sesijā, un šī projekta realizācijai no LatBAN puses viņam izdevies piesaistīt divus investorus.

Līgumu par sadarbību pilotprojekta īstenošanā LatBAN un ALTUM parakstīja šī gada 17. martā, un saskaņā ar šo vienošanos ALTUM ar biznesa eņģeļiem kopīgi finansē biznesa uzsācējus un strauji augošus uzņēmumus, veicinot privāto investoru piesaisti perspektīviem projektiem.

Pilotprojekta finansējuma kopējais apjoms ir viens miljons eiro.  Tā ietvaros ALTUM savu īstenoto valsts atbalsta programmu ietvaros varēs izsniegt aizdevumus biznesa eņģeļu līdzfinansētiem projektiem.

ALTUM aizdevuma apjoms būs ne lielāks par biznesa eņģeļa ieguldījumu, un biznesa uzsācējiem vai strauji augošiem uzņēmumiem, kuri būs piesaistījuši biznesa eņģeļu finansējumu, ALTUM aizdevuma saņemšanai nebūs nepieciešama papildu ķīla vai personīgais galvojums.

Pilotprojektā var startēt tie investori, kuri kvalificējas LatBAN un ALTUM noteiktajiem investoru atbilstības kritērijiem. Lai apliecinātu atbilstību, investoram ir jāgriežas pie LatBAN, kas, balstoties uz investora profesionālo pieredzi, veic apliecināšanas procedūru. Tādā veidā tiek apliecināta investora pieredze, kompetence un pievienotā vērtība.

Jāuzsver, ka startēt pilotprojektā var ne tikai LatBAN biedri, bet arī citi ieinteresētie investori ārpus biedrības. Projektam piesaistot apliecināta biznesa eņģeļa investīcijas, aizdevumam var pieteikties biznesa uzsācēji, jaundibināti uzņēmumi, mikrouzņēmumi un strauji augoši mazie un vidējie uzņēmumi.

Sīkāka informācija par pilotprojekta nosacījumiem pieejama ALTUM mājaslapā.

Biedrība ‘Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls’ dibināta 2014. gada 29. aprīlī ar mērķi paplašināt un attīstīt biznesa eņģeļu tīklu Latvijā, kā arī atbalstīt jaunus daudzsološus projektus. Šobrīd biedrībā darbojas 55 investori.

Biznesa eņģelis ir investors, kurš ir guvis pieredzi uzņēmējdarbībā un investē savus privātos līdzekļus biznesa projektos. Agrīnā attīstības stadijā viņš ir nozīmīgs atbalsts jaunajiem uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu, sniedzot iespēju atrast projektam īsāko ceļu uz peļņu.

LatBAN aktivitātes

Šodien iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros svin ī g ā ceremonij ā apbalvoti investori par 2017...
Iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros ir atkl ā ti pretendenti uz balv ā m par p ē rn ā gada sek...
Latvijas priv ā t ā un juridisk ā sektora investoriem l ī dz tre š dienai, 13. decembrim (ieskaitot)...
Š.g. 19. - 20. oktobrī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas...
LatBAN aicina biznesa projektu autorus pieteikties ikmēneša Investīciju sesijai līdz 10. septembra p...
Digital Freedom Festival sadarbībā ar biedrību Latvijas Biznesa enģeļu tīkls (LatBAN) izsludina piet...
Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls (LatBAN), atzīmējot savu trīs gadu jubileju, organizē pirmo investoru...
30. maijā norisināsies LatBAN Investīciju sesija, kuras ietvarā būs iespēja, ne tikai piesaistīt fin...
š.g. 07.-08.aprīlī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas Bizn...
' Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkls ' (LATBAN) marta investīciju sesijā prezentēti seši projekti - PomoD...

Nozares jaunumi

13. jūnijā oficiāli tika atklāts Latvijas akcelerācijas fonds Overkill Ventures. Overkill Ventures i...
GDPR jeb ES vispārīgā datu aizsardzības regula ir spēkā gandrīz divus mēnešus. Pagaidām skaļu pārkāp...
Līdz 6.martam ikvienam Latvijas uzņēmējam un ideju autoram ir iespēja pieteikt savu sociālās inovāci...
Līdz 29. aprīlim iespējams pieteikties dalībai pasaulē vadošajā videi draudzīgo biznesa ideju konkur...
ABOUT THE DEEP TECH START-UP COMPETITION: The Deep Tech Start-up Competition is established as a pos...