Biedrība „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” tiek iekļauta Ziemeļvalstu sadarbības organizācijas sastāvā NordicBAN

Pievienots latban.aivars.sablis Cet, 11/12/2015 - 02:23

No 10. līdz 12.  novembrim Helsinkos, Somijā norisinās starptautisks Start-up pasākums SLUSH, kas ir centrālais atskaites punkts, kurā satiekas Start-up projekti, spožākie tehnoloģiju prāti un starptautiskie investori. Kopumā šis pasākums šogad pulcē vairāk kā 15 000 apmeklētājus.  10. novembrī, dienā īpaši veltītai investoriem, tika parākstīts Ziemeļvalstu sadarbības organizācijas NordicBAN dibināšanas līgums, kurā kā viena no dalīborganizācijām kļuva arī biedrība „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls”.

NordicBAN ir Ziemeļvalstu sadarbības projekts, kas tapis sadarbojoties ar organizācijām Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā, Somijas Biznesa eņģeļu asociāciju FiBAN. Organizācija ir dibināta ar mērķi vienkopus pulcēt Ziemeļvalstu investorus un sekmēt investīciju vidi konkrētajā reģionā. Līdz šim „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” ir aktīvi sadarbojies ar Igaunijas kolēģiem EstBAN. Dalība NordicBAN ir kā nākamais solis, kas sniedz lielākas iespējas investīciju vides pilnveidošanai Latvijā, investoru zināšanu sekmēšanai un ļauj smelties citu investoru pieredzē.

Kopumā šo līgumu parakstīja vienpadsmit dalīborganizācijas. Pārstāvēt biedrību „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” šajā svinīgajā pasākumā bija deleģēts biedrības biedrs, investors un kompānijas Tech Sales Global dibinātajs  Jānis Siklis. Viņš atzīst, ka :”LatBAN kā privāto investoru apvienības galvenais ieguvums ir iespēja piesaistīt Skandināvijas investoru līdzfinansējumu perspektīviem investīciju projektiem Baltijā, kā arī līdzinvestēt ar Skandināvijas investoriem perspektīvos projektos, līdz ar to paaugstinot sadarbības un peļņas potenciālu Latvijas investoriem”.

Biedrība „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” dibināta 2014. gada 29. aprīlī ar mērķi paplašināt un attīstīt biznesa eņģeļu tīklu Latvijā, kā arī atbalstīt jaunus daudzsološus projektus. Šobrīd biedrībā „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” darbojas 48 investori. Biznesa eņģelis ir privātais investors, kurš guvis pieredzi uzņēmējdarbībā un investē līdzekļus start-up projektos. Viņš ir nozīmīgs atbalsts jaunajiem uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu to agrīnā attīstības stadijā. Biznesa eņģelis palīdz piepildīt gan savu, gan jauno uzņēmēju mērķi – attīstīt jaunu un daudzsološu uzņēmējdarbību.

Informāciju sagatavoja:

Aiga Kalbjonoka

Biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls”

Projektu vadītāja

mob. 26959806

www.latban.lv

LatBAN aktivitātes

Šodien iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros svin ī g ā ceremonij ā apbalvoti investori par 2017...
Iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros ir atkl ā ti pretendenti uz balv ā m par p ē rn ā gada sek...
Latvijas priv ā t ā un juridisk ā sektora investoriem l ī dz tre š dienai, 13. decembrim (ieskaitot)...
Š.g. 19. - 20. oktobrī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas...
LatBAN aicina biznesa projektu autorus pieteikties ikmēneša Investīciju sesijai līdz 10. septembra p...
Digital Freedom Festival sadarbībā ar biedrību Latvijas Biznesa enģeļu tīkls (LatBAN) izsludina piet...
Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls (LatBAN), atzīmējot savu trīs gadu jubileju, organizē pirmo investoru...
30. maijā norisināsies LatBAN Investīciju sesija, kuras ietvarā būs iespēja, ne tikai piesaistīt fin...
š.g. 07.-08.aprīlī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas Bizn...
' Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkls ' (LATBAN) marta investīciju sesijā prezentēti seši projekti - PomoD...

Nozares jaunumi

13. jūnijā oficiāli tika atklāts Latvijas akcelerācijas fonds Overkill Ventures. Overkill Ventures i...
GDPR jeb ES vispārīgā datu aizsardzības regula ir spēkā gandrīz divus mēnešus. Pagaidām skaļu pārkāp...
Līdz 6.martam ikvienam Latvijas uzņēmējam un ideju autoram ir iespēja pieteikt savu sociālās inovāci...
Līdz 29. aprīlim iespējams pieteikties dalībai pasaulē vadošajā videi draudzīgo biznesa ideju konkur...
ABOUT THE DEEP TECH START-UP COMPETITION: The Deep Tech Start-up Competition is established as a pos...