Atvērta pieteikšanās pasaulē lielākajām studentu startup sacensībām

Pievienots LatBAN Otr, 01/02/2018 - 15:07

Jaunie startup uzņēmumi ir aicināti pieteikties vienam no lielākajiem pasaules līmeņa konkursiem Rice Business Plan Competition, kas tiek organizēts ASV. Studentiem no Baltijas, kas iekļūs finālā, tiks apmaksāti ceļa izdevumi. 

Konkursa balvu fonds ir 1,5 miljoni ASV dolāru. Konkursam piesaistīti ap 300 tiesnešu un ekspertu, kā arī potenciālo investoru. Pagājušajā gadā organizatori saņēma 750 pieteikumus no visas pasaules.

Konkurss notiek 17. gadu. No visām komandām, kas kādreiz piedalījušās šajā sacensībā, 161 veiksmīgi turpina darboties biznesā, 15 ir veiksmīgi pārdotas. Kopumā visi konkursa dalībnieki šo gadu laikā ir piesaistījuši investīcijas 1,2 miljardu dolāru apmērā.

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds (BAFF) informē, ka katrai komandai, kas aprīlī tiks uzaicināta piedalīties konkursa otrajā kārtā ASV, Fonds apmaksās ceļa un uzturēšanās izdevumus.

Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 9. februāris.

Papildu informācija un vadlīnijas: https://rbpc.rice.edu/

Informācijas avots - Labs of Latvia

LatBAN aktivitātes

Šodien iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros svin ī g ā ceremonij ā apbalvoti investori par 2017...
Iniciat ī vas “ Gada investors ” ietvaros ir atkl ā ti pretendenti uz balv ā m par p ē rn ā gada sek...
Latvijas priv ā t ā un juridisk ā sektora investoriem l ī dz tre š dienai, 13. decembrim (ieskaitot)...
Š.g. 19. - 20. oktobrī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas...
LatBAN aicina biznesa projektu autorus pieteikties ikmēneša Investīciju sesijai līdz 10. septembra p...
Digital Freedom Festival sadarbībā ar biedrību Latvijas Biznesa enģeļu tīkls (LatBAN) izsludina piet...
Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls (LatBAN), atzīmējot savu trīs gadu jubileju, organizē pirmo investoru...
30. maijā norisināsies LatBAN Investīciju sesija, kuras ietvarā būs iespēja, ne tikai piesaistīt fin...
š.g. 07.-08.aprīlī starptautiskā biznesa atbalsta organizācija Seed Forum sadarbībā ar Latvijas Bizn...
' Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkls ' (LATBAN) marta investīciju sesijā prezentēti seši projekti - PomoD...

Nozares jaunumi

Rakstu, sēžot pie geita Denveras lidostā, pēc īsa brīža Icelandair mūs vizinās mājās, un, cerams, ka...
Ekonomikas Ministrija infografikā ir apkopojusi informāciju par to, kāda startup ekosistēma izskatīj...
Līdz 2018. gada 5. janvārim iespējams pieteikties dalībai ' Demola Latvia ' pavasara sezonas konkurs...
Konferencēs Rīgā un Tartu noslēgusies pirmā Igaunijas un Latvijas kopīgi veidotā pirmsakcelerācijas...
Š oned ēļ “ Digital Freedom Festival ” , Latvijas Biznesa E ņģ e ļ u T ī kla (LatBAN) un “ Inno Ener...